Uittreksel uit het strafregister

De belanghebbende verklaart bij de aanvraag steeds waarvoor het uittreksel moet dienen. Er zijn drie modellen. 

 

Model I (art. 595 Wetboek Strafvordering)

Gewone model.   

 

Model I (art. 596-1 Wetboek Strafvordering) 

Voor gereglementeerde beroepsactiviteiten (jachtvergunning, vervoerdienst, ...)

 

Model II (art. 596-2 Wetboek Strafvordering)

Voor het uitoefenen van een activiteit die onder volgende sectoren valt: opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, jeugdhulpverlening, kinderbescherming, animatie, begeleiding van minderjarigen.
Dit model wordt niet onmiddellijk afgeleverd; de aanvraag wordt voor advies doorgestuurd naar de politie.

 

Thema: