Ophokplicht voor alle pluimvee

> Update 20/04/2017:

Vanaf vandaag worden de laatste preventieve maatregelen tegen vogelgriep opgeheven (meer info).

 

> Update 17/03/2017:

De afschermplicht voor pluimvee en vogels bij hobbyhouders wordt vanaf vandaag, 17 maart, om 14 u. opgeheven.

Bij professionele pluimveehouders wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden, met uitzondering van de houderijen met loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden.

 

> Update 10/03/2017:

Gezien het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen vanaf 11 maart verlengd. Tegelijk worden evenwel verdere versoepelingen mogelijk voor activiteiten, die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Terwijl het aantal gevallen bij wilde vogels nog steeds zeer hoog is in de buurlanden, is de tendens iets gunstiger bij gehouden vogels. Een specifieke risicoanalyse laat toe om versoepelingen te bepalen voor de omstandigheden die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Ik ben me volledig bewust van de verplichtingen die zo aan de hele sector werden opgelegd. De professionele houders gaan hun vijfde maand ophokken in. Dat is een onuitgegeven situatie in ons land, maar één die gerechtvaardigd is door de omvang van de situatie in heel Europa. De maatregelen ter bestrijding van vogelgriep worden voortdurend aangepast in functie van actuele epidemiologische gegevens. Als er geen nieuwe gevallen worden vastgesteld in België, kunnen eventueel nieuwe versoepelingen voorzien worden vanaf 18 maart. Ik moedig evenwel zowel de professionele houders als de hobbyhouders ertoe aan om alle maatregelen strikt te blijven naleven. Zij zijn onontbeerlijk om de dierengezondheid in ons land te beschermen, want het gevaar is – nog – niet helemaal geweken.”

Hoe is de situatie op dit ogenblik?
Hoewel het aantal uitbraken bij gehouden vogels in de buurlanden stilaan afneemt, blijft het aantal besmettingen bij wilde vogels zeer hoog. In België zijn tot nu toe een besmetting bij een houder van siervogels en 2 besmette wilde vogels gevonden, de laatste daarvan einde februari. Het vogelgriepvirus circuleert dus nog steeds bij wilde vogels. Ook bij ons is de kans op besmetting van pluimvee en vogels, die contact kunnen hebben met wilde vogels, dus nog steeds reëel!

Wat verandert er vanaf 11 maart?
De preventieve maatregelen voor vogelgriep worden opnieuw met 30 dagen verlengd tot en met 9 april. Dit betekent dat alle pluimvee en vogels nog steeds opgesloten moeten blijven of gehouden worden onder netten om contact met wilde vogels te vermijden.

De versoepelingen op de ophokregeling voor duiven en roofvogels, die vorige week beslist werden, blijven behouden. Tegelijk worden verdere versoepelingen toegestaan voor verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, zangwedstrijden, beurzen, …) waaraan hobbyhouders deelnemen. Op deze verzamelingen zijn opnieuw alle pluimvee en vogels toegelaten. Blijven nog wel steeds verboden: verkoop door hobbyhouders op openbare markten (dit zijn de markten georganiseerd door de gemeenten en steden), alsook wedstrijdvluchten en trainingsvluchten voor duiven.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, zullen eventueel bijkomende versoepelingen mogelijk zijn vanaf 18 maart. Experts gaan immers uit van een periode van ten minste 3 weken zonder besmetting in ons land en houden ook steeds rekening met de situatie in de buurlanden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep
- Informatie voor hobbyhouders

---

> Update 28/02/2017: versoepeling van de preventieve maatregelen (voornamelijk voor hobbyhouders)

---

De verplichte preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het vogelgriepvirus worden versterkt: de ophokplicht geldt nu ook voor particuliere houders.
Tot nu toe was er al een ophokplicht op het volledige Belgische grondgebied van kracht voor professionele pluimveehouders. Bovendien gold er een uitzondering voor loopvogels. 

Op 1 februari 2017 werd het H5N8-vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Als gevolg daarvan wordt de maatregel nu uitgebreid . Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. 

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om alle in gevangenschap gehouden vogels maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus circuleert op dit ogenblik volop in wilde vogels, bijna overal in Europa, en wordt gemakkelijk door direct contact tussen vogels overgedragen. De voorzorgsmaatregelen helpen dit voorkomen door contacten tussen uw vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • Je dient al je pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen. Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je je dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Ook zijn alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels tijdelijk verboden, om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Onder verzamelingen worden alle evenementen of activiteiten verstaan waarbij vogels van verschillende origine op een zelfde plaats worden samengebracht.

Die ophokplicht is van kracht sinds donderdag 2 februari 2017 en geldt voor heel België.
Houders van pluimvee wordt ook gevraagd waakzaam te zijn en onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze symptomen van ziekte of sterfte bij hun dieren opmerken.

Het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) benadrukt dat er geen risico bestaat voor consumenten: "Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden".

Meer info op de website van het FAVV