Ophokplicht voor alle pluimvee vanaf 2 februari

De verplichte preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het vogelgriepvirus worden versterkt: de ophokplicht geldt nu ook voor particuliere houders.
Tot nu toe was er al een ophokplicht op het volledige Belgische grondgebied van kracht voor professionele pluimveehouders. Bovendien gold er een uitzondering voor loopvogels. 

Op 1 februari 2017 werd het H5N8-vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Als gevolg daarvan wordt de maatregel nu uitgebreid . Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. 

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om alle in gevangenschap gehouden vogels maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus circuleert op dit ogenblik volop in wilde vogels, bijna overal in Europa, en wordt gemakkelijk door direct contact tussen vogels overgedragen. De voorzorgsmaatregelen helpen dit voorkomen door contacten tussen uw vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • Je dient al je pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen. Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je je dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Ook zijn alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels tijdelijk verboden, om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Onder verzamelingen worden alle evenementen of activiteiten verstaan waarbij vogels van verschillende origine op een zelfde plaats worden samengebracht.

Die ophokplicht is van kracht sinds donderdag 2 februari 2017 en geldt voor heel België.
Houders van pluimvee wordt ook gevraagd waakzaam te zijn en onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze symptomen van ziekte of sterfte bij hun dieren opmerken.

Het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) benadrukt dat er geen risico bestaat voor consumenten: "Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden".

Meer info op de website van het FAVV