Belasting op het parkeren in een zone voor bewonersparkeren