Retributie op de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten, lijsten uit het rijksregister en op administratieve prestaties