Aanvraag uittreksel uit het strafregister

Rijksregisternummer = nummer rechtsbovenaan op SIS-kaart
Uittreksel uit het strafregister
Selecteer hier de deelgemeente
Selecteer hier het model
Omschrijf kort voor welke instantie je het document nodig hebt
Extra informatie
Is het uittreksel voor de werkgever bestemd, vul dan ook onderstaande vakjes in