Adreswijziging

Nieuwe inschrijving in de gemeente of adreswijziging binnen de gemeente

Aangifte bij de dienst bevolking

Iedereen die zijn hoofdverblijfplaats wil overbrengen naar een andere gemeente, moet dit aangeven bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij zich gaat vestigen. Voor nieuwe inwoners van groot-Zedelgem dient de aangifte te gebeuren bij de dienst burgerzaken (afdeling bevolking) in het gemeentehuis van Zedelgem of in de deelgemeente (kan ook via brief, fax, e-mail of digitaal loket).
Dit gebeurt door de referentiepersoon van het gezin of door een gezinslid, binnen de acht werkdagen nadat de woning effectief betrokken wordt.
Er kunnen sancties toegepast worden wanneer de aangifte laattijdig of niet gebeurt.

 

Controle van de verblijfplaats

Na de aangifte doet een wijkinspecteur van de politiezone een 'onderzoek naar de reële verblijfplaats' (in principe binnen de acht werkdagen). Dit is een wettelijk verplichte controle op de verblijfplaats.
Je ontvangt van de wijkinspecteur een uitnodiging om je identiteitspapieren en in voorkomend geval het inschrijvingsbewijs van motorvoertuig(en) en trouwboekje te laten aanpassen. Dit kan vanaf de achtste dag na het bezoek van de wijkinspecteur.

De effectieve inschrijvingsdatum is deze waarop de aangifte van adreswijziging is gebeurd bij de dienst bevolking.

 

Aangifte vertrek buitenland

Bij vertrek naar het buitenland, dient de burger zich te melden aan het loket van de dienst burgerzaken in het gemeentehuis of in één van de deelgemeenten. Je geeft je nieuwe adres op (één dag voor het vertrek naar het buitenland).
Het gemeentebestuur levert een formulier 'model 8' af en wijzigt je adres op je elektronische identiteitskaart (eID).
De eID wordt niet geannuleerd, de kaart blijft geldig en bruikbaar in het buitenland. In de Belgische ambassade of consulaat in het buitenland kan de Belgische onderdaan steeds met zijn/haar eID terecht.

 

Thema: