Dienstverlening

Ben je op zoek naar gegevens uit een ver of nabij verleden? Ben je geïnteresseerd in plaatselijke geschiedenis? Maak je een stamboom of wil je je familiegeschiedenis schrijven? Wil je een bouwvergunning of bouwplan raadplegen? Maak je een eindwerk of doe je aan wetenschappelijk onderzoek? Zoek je oude foto's van je straat of wijk? Kom dan gerust langs, we doen ons best om je wegwijs te maken in het archief.

De leeszaal is gratis toegankelijk voor iedereen. Wij trachten je zo goed mogelijk bij je archiefonderzoek te oriënteren. Je kan ook schriftelijk, telefonisch of via e-mail inlichtingen vragen.

De documenten worden ter plaatse geraadpleegd. Archiefdocumenten zijn uniek en onvervangbaar en worden daarom niet uitgeleend. Er zijn wel kopieën verkrijgbaar aan 0,05 EUR/blz. (A4). Om de originele documenten te beschermen, kunnen de registers van de burgerlijke stand en de bevolking alleen nog geraadpleegd worden op computer. Alle documenten werden ingescand en kunnen op een vlotte manier ingekeken worden. Het is wel aan te raden om op voorhand een computer te reserveren. Dit kan via mail of telefonisch.

De meeste documenten ouder dan 20 jaar zijn openbaar. Archiefbescheiden die persoonlijke gegevens bevatten (vb. registers van de burgerlijke stand), kunnen pas na 100 jaar worden geraadpleegd. Voor het hedendaags archief jonger dan 20 jaar is het gemeentelijke leeszaalreglement van toepassing. Dit reglement is steeds ter inzage.

Thema: