Erfgoedpublicaties

Het archief verkoopt zowel eigen als andere publicaties. Ze staan opgesomd in een lijst die je onderaan deze pagina kan raadplegen.
Daarnaast is er ook een nieuwe boekenreeks 'Zedelgemse Historische uitgaven' over het lokale erfgoed.

 

‘Zedelgemse Historische Uitgaven’: boekenreeks over lokaal erfgoed

cover De VischDe gemeente startte in 2010 met de reeks ‘Zedelgemse Historische Uitgaven’. In deze reeks zullen regelmatig publicaties verschijnen over plaatselijke geschiedenis en erfgoed. De reeks is niet alleen bedoeld voor gemeentelijke uitgaven, maar zal ook openstaan voor uitgaven van lokale verenigingen en personen.

De bedoeling van dit initiatief is dus tweevoudig. Enerzijds wil de gemeente haar eigen, gemeentelijke erfgoedpublicaties opnemen in één aantrekkelijke boekenreeks, met een uniforme lay-out en een gemeenschappelijke reekstitel. Dit moet de herkenbaarheid vergroten en toelaten om een breder publiek aan te spreken dan tot nu toe het geval was. 

Anderzijds is het de bedoeling om die reeks ook open te stellen voor uitgaven van lokale verenigingen en personen en hen zo een bijkomend publicatieforum aan te bieden.
Alle ingediende voorstellen en manuscripten zullen getoetst worden aan enkele criteria:

 

 

  • de uitgave moet thematisch goed aansluiten bij ‘lokale geschiedenis’ of ‘lokaal erfgoed’. 
  • het behandelde onderwerp mag niet te specialistisch zijn, m.a.w. het moet een ruim publiek kunnen aanspreken. 
  • de uitgave moet kwaliteit bezitten: gebaseerd op ernstig onderzoek, inhoudelijk boeiend en origineel, goed geschreven en goed geïllustreerd. 
  • het manuscript moet voldoen aan enkele redactionele vormeisen.

Manuscripten kan men indienen bij de archiefdienst en worden ter beoordeling voorgelegd aan de gemeentelijke erfgoedraad. Rekening houdend met dit advies beslist het schepencollege om de uitgave wel of niet op te nemen in de reeks. De gemeentelijke archiefdienst zal instaan voor de eindredactie en de contacten met de uitgever.

Het is niet de bedoeling om ons vast te pinnen op een vast publicatieritme. Een gemiddelde van één uitgave per jaar zou al een heel mooi streefdoel zijn. We hopen dat dit initiatief veel respons zal krijgen bij de verenigingen, de heemkundigen en iedereen met belangstelling voor het lokale verleden en erfgoed. 

Al verschenen:

  • 'Leven en werk van de Aartrijkse beeldhouwer Leonard De Visch (1888-1930)'
  • 'Keere Weerom - Het verhaal van de Zedelgemse reuzen'
  • 'Amaat Vyncke: Zedelgems Zoeaaf, blauwvoet-studentenleider en witte pater'
  • 'Zestien! Het Beleefde Genot interviewde Zedelgemse kunstenaars'

In onderstaand document vind je per uitgave meer informatie. 

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: