Het ondernemersloket

Ondernemers/handelaars kunnen met al hun vragen m.b.t. ondernemen terecht bij het ondernemersloket. De ambtenaar van het loket kan allerhande informatie/eerste lijnsdienstverlening verstrekken of doorverwijzen naar de desbetreffende dienst of instantie. 

Het ondernemersloket is tevens het eerste aanspreekpunt voor opmerkingen, suggesties, verbeterpunten in het kader van bedrijfsvriendelijkheid in de gemeente. Het ondernemersloket helpt zoeken naar mogelijke oplossingen of start initiatieven op om de bedrijfsvriendelijkheid te optimaliseren.
 
Bent je van plan een handelszaak/onderneming op te starten in Zedelgem, dan kan het ondernemersloket alvast helpen met de oplijsting van deze startersmodaliteiten:

 • Bewijs basiskennis bedrijfsbeheer/vestigingsgetuigschrift
  > via een erkend ondernemingsloket (meer info: www.mineco.fgov.be)
 • Inschrijving in de Kruispuntbank (KBO): uniek ondernemingsnummer
  > via een erkend ondernemingsloket
 • Openen van een bankrekening
 • Activeren BTW
  > via een erkend ondernemingsloket
 • Aansluiting bij het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • Aansluiting bij een Ziekenfonds
 • Oprichting vennootschap
  > authentieke akte/onderhandse akte
  > inschrijving bij de Rechtbank van Koophandel (Kazernevest 4, 8000 Brugge)
   

Thema: