Monumentenzorg

De gemeente Zedelgem beschikt, verspreid over de vier deelgemeenten, over een verscheidenheid aan merkwaardige gebouwen en monumenten, authentieke dorpsgezichten en gave landschappen. Dit cultuurhistorisch erfgoed is mee bepalend voor iets dat ons allen zeer dierbaar is, namelijk onze eigen lokale identiteit en herkenbaarheid. Het is dan ook belangrijk om dit erfgoed zorgvuldig te bewaren.

De lokale monumentenzorg concentreert zich vooral op:

1. Bescherming
Het aantal beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen in Zedelgem werd op zes jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook voor de toekomst zijn nieuwe beschermingsprocedures gepland.

2. Advies en financiële tegemoetkomingen
Je wil bouwen, verbouwen, renoveren binnen een beschermd dorpsgezicht? Je beheert een beschermd gebouw en wil onderhouds- of restauratiewerken uitvoeren? Wellicht heb je ook recht op een premie of op fiscale aftrek? Contacteer ons tijdig; wij helpen je aan de nodige informatie, zoeken mee naar een geschikte oplossing, in samenspraak met de bevoegde, vergunning verlenende instanties (de afdelingen 'Onroerend Erfgoed' en 'Ruimtelijke Ordening' van het Agentschap R-O Vlaanderen) en helpen je door de paperassen heen.

3. Onderhoud en restauratie
De gemeente is zelf eigenaar en/of beheerder van waardevolle gebouwen en beschermde monumenten. Met de restauratie van de brouwerij De Leeuw gaf de gemeente alvast het goede voorbeeld. Daarnaast staan nog andere restauratieprojecten op stapel: de kerk en pastorie van Loppem, de toren van de Sint-Laurentiuskerk met de omliggende begraafplaats en het voormalige schoolhuis in Zedelgem.

4. Sensibilisering
Zedelgem neemt jaarlijks deel aan Open Monumentendag Vlaanderen. Daarnaast proberen wij ook via studie en publicaties meer bekendheid en waardering te creëren voor het lokale erfgoed.
Een voorbeeld hiervan is het kunstboek 'Het Kasteel van Loppem' en de monografie ‘Geschiedenis van de brouwerij De Leeuw in Aartrijke’.

5. Inspraak en advies
Voor het lokale momumentenbeleid laat de gemeente zich bijstaan door de erfgoedraad en de gemeentelijke commissie voor Monumenten, Landschappen en Straatnamen. Heb je enige kennis van (lokale) geschiedenis of erfgoed en ben je geïnteresseerd om lid te worden van deze adviesraden? Neem dan gerust contact op met Johan Braet of stuur een berichtje naar archief@zedelgem.be.

Thema: