Opleiding gemachtigd opzichter

Begin dit schooljaar hebben al 8 mensen de opleiding tot gemachtigd opzichter gevolgd. Ze helpen binnenkort groepen voetgangers veilig de straat oversteken.
Op zaterdag 2 september organiseerde de verkeerscel van de politiezone Het Houtsche deze opleiding. Acht kandidaat-gemachtigd opzichters dienden zich aan, die over het algemeen verbonden zijn aan een school gelegen in de zone. 
De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte, dat handelt over wat een gemachtigd opzichter wel en niet mag doen, maar ook over plaats en oversteken van de voetganger, plaats en gedrag van de fietser, verkeerstekens, zien en gezien worden, gedrag van bestuurders tegenover voetgangers enz. Daarna volgt een praktische proef, waarbij de gemachtigd opzichter o.a. vertrouwd gemaakt wordt met de omgeving, de manier van optreden en het stilleggen van het verkeer. 

De diploma-uitreiking door de respectievelijke burgemeesters volgt nog. Vanaf dan is de gemachtigd opzichter bevoegd om aanwijzingen te geven aan weggebruikers ter beveiliging van het oversteken van kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden, en dit op het grondgebied van de hele politiezone. Niettegenstaande hij het verkeer mag tegenhouden, is hij echter niet gemachtigd om het verkeer te regelen.

 

Iedereen vanaf 18 jaar kan gemachtigd opzichter worden, mits het volgen van de vermelde theoretische en praktische opleiding. 
Interesse? Meer info via mobiliteit@zedelgem.be of zedelgem@hethoutsche.be

 

NIEUWE OPLEIDING
Op zaterdag 28 oktober 2017 vindt opnieuw een opleiding plaats, van 9.00 tot 13.00 u. in het veiligheidsgebouw in de Siemenslaan 6 in Oostkamp. 
Inschrijven kan tot 20 oktober via verkeerscel@hethoutsche.be met als onderwerp ‘gemachtigd opzichter’. Vermeld in de mail je naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Er is ook een papieren inschrijfformulier beschikbaar.