Speelzones

BUURTSPEELPLEINTJES

In heel wat wijken is er al een buurtspeelplein:

 • Zedelgem: Groene Meersen, De Linde, De Glimlach
 • Loppem: Strooien Hane, Andrieshoek, Rietmeers
 • Veldegem: Bosserij, Steenoven
 • Aartrijke: Jonkhove

Er komen er in de komende jaren zeker nog bij. Waar het buurtspeelpleintje komt en welke toestellen er komen beslissen we niet alleen. Ook de jeugd en de buurt mag hun zegje doen: stuur je vraag door naar ons en betrek er je ouders en vrienden bij om je stem kracht bij te zetten. De jeugddienst onderzoekt dan de mogelijkheden.

 

SKATEPARKEN

Heb je geen idee waar je met je deck naartoe kan? Momenteel kan je aan sporthal de Bosserij (Veldegem) en op sportdomein De Groene meersen (Zedelgem) terecht. Er staan op deze locaties al heel wat toestellen om je in de kunst van het skaten te verdiepen.

 

SPEELSTRAAT VOOR ÉÉN DAG

In een speelstraat wordt de hele straat of een stukje ervan verkeersvrij gemaakt. De kinderen kunnen dan naar hartelust op straat spelen. Om het veilig te houden worden hekkens geplaatst over de volledige breedte van de weg. Enkel prioritaire voertuigen (politie, brandweer, ziekenwagen, …) worden in de speelstraat toegelaten. 

De bedoeling van een speelstraat is dat de buurt zelf de aanvraag doet en instaat voor de organisatie ervan. De jeugddienst ondersteunt de organisatie van de speelstraat o.a. met het aanbieden van tof spelmateriaal,...

speelstraatKenmerken van een speelstraat:

 • de snelheid in de straat is beperkt tot 50 km per uur.
 • het is een straat of wijk met overheersend woonkarakter.
 • geen doorgaand verkeer (de straat mag niet op een traject van De Lijn liggen)
 • er engageren zich één speelstraatverantwoordelijke en 2 vrijwillige medeorganisatoren om de speelstraat te organiseren.
 • Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden als de meerderheid van de bewoners akkoord gaat.
 • In de straat moeten minimum 20 kinderen en jongeren wonen.
 • de personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers.
 • fietsers, gebruikers van rolschaatsen, steps, skeelers en skateboards mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: