Start opmaak beheer- en onthaalplan Vloethemveld

Op 10 maart is het startschot gegeven voor de opmaak van een beheer- en onthaalplan voor het Vloethemveld. Vier studiebureaus zullen voor de opmaak van het plan gedurende 1,5 jaar op het terrein studiewerk uitvoeren en betrokkenen contacteren.

Het beheer- en onthaalplan wordt opgemaakt in opdracht van ​de gemeenten Jabbeke en Zedelgem, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de VLM. Het omvat drie delen:

  • een beheerplan voor het beschermd landschap Vloethemveld
  • een onthaalplan voor de natuur-en erfgoedzone 
  • een herbestemmingsplan voor enkele gebouwen van het voormalig militair domein.

De opmaak van dit plan kadert in de samenwerking tussen de beide gemeenten, ANB en VLM om het Vloethemveld verder in te richten als een waardevol geheel van natuur en erfgoed in het landinrichtingsproject Moubeek-Vloethemveld. Binnen het beschermd cultuurhistorisch landschap Vloethemveld liggen naast het natuur-en bosdomein Vloethemveld ook landbouwgronden met landschapselementen en gebouwen. Het beheerplan maakt premies mogelijk voor het herstellen of instandhouden van reeds beschermd erfgoed en landschapselementen in het beschermd landschap Vloethemveld.

> www.vlm.be