Straatnaamgeving

De archiefdienst staat in voor alle procedures inzake het toekennen of wijzigen van namen van straten en pleinen. Dit houdt o.a. in:

 • Uitwerken van voorstellen voor nieuwe straatnamen.
  Hierbij werken we liefst met gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.
 • De administratieve procedure voor de invoering of wijziging van straatnamen.
  Deze procedure omvat:
 1. pré-advies van de straatnamencommissie
 2. principiële gemeenteraadsbeslissing
 3. advies van de gemeentelijke culturele raad
 4. openbaar onderzoek (+ eventueel aanschrijven van eigenaars en bewoners)
 5. definitieve gemeenteraadsbeslissing
 6. verdere afhandeling (de bevolking informeren, straatnaambordjes laten plaatsen door de technische dienst, huisnummering en identiteitskaarten laten aanpassen door de dienst burgerzaken, enz.)
 7. periodieke uitgave van een gemeentelijk straatnamenplan 

 

Recentie nieuwe straatnamen

Op de binnengronden gelegen tussen de Brugse Heirweg, de Engelstraat en de begraafplaats te Aartrijke wordt een nieuwe sociale woonwijk gerealiseerd. De woonwijk zal ontsloten worden door één straat, die zal uitgeven op de Brugse Heirweg. Tijdens de gemeenteraad van 23 maart 2017 werd definitief beslist om volgende naam toe te kennen aan deze nieuwe straat: Louis Tallierstraat.
Louis Tallier werd geboren te Torhout op 3 september 1806 en overleed te Aartrijke op 14 oktober 1881. Hij was gemeentesecretaris van 1830 tot 1870 en daarna burgemeester tot aan zijn overlijden. Hij speelde dus gedurende ruim een halve eeuw een belangrijke rol in het gemeentebestuur van Aartrijke.

Thema: