Verplichte wekelijkse rustdag

Op kermisdagen, feestdagen of andere specifieke opendeurdagen zijn handelszaken soms open die gewoonlijk op deze dagen gesloten zijn. Omtrent openingsuren en wekelijkse rustdagen bestaat er een specifieke wetgeving.
De gekozen rustdag blijft verplicht te worden gehouden. Elke wijziging in de keuze van de wekelijkse rustdag dient vooraf aangegeven te worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Door het college van burgemeester en schepenen kunnen afwijkingen worden toegestaan. Deze afwijkingen moeten echter kaderen in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten. Een afwijking kan nooit individueel worden toegestaan. De aanvraag dient telkens voor een groep handelaars of ambachtslieden te worden gedaan, dit kan per straat, per wijk, per gemeente. Afwijkingen kunnen maximaal 15 maal die een volledige week omvatten voor de hele gemeente per jaar worden toegekend.
Voor groot-Zedelgem wordt elk jaar de aanvraag door UNIZO-afdeling Aartrijke, in naam van alle andere afdelingen van de gemeente, aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt.

Thema: