Wat vind ik in het archief?

leeszaal archiefDe gemeente bewaart momenteel zo'n 1.000 strekkende meter archief uit de 19de en 20ste eeuw, waarvan 2/3 in het gemeentearchief en 1/3 in de kantoren van de gemeentelijke administratie. Naast het archief van de vroegere deelgemeenten (vóór de fusie van 1976-77) is er het snel aangroeiend archief van de fusiegemeente, zowel op papier als in digitale vorm. Het gemeentearchief bewaart echter meer dan alleen maar archief van de gemeentelijke administratie. Het bevat ook enkele interessante privé-archieven, een rijke collectie oude foto's en prentbriefkaarten, een verzameling bidprentjes en rouwbrieven, affiches, oude kaarten, enz.  Via schenkingen, aankopen en bewaargevingen proberen we deze collectie verder aan te vullen. Ook een uitgebreide handbibliotheek met accent op de lokale geschiedenis staat ter beschikking.
 
Kortom, het is onze ambitie om het gemeentearchief Zedelgem uit te bouwen tot een volwaardig lokaal-historisch documentatiecentrum, waarin alle aspecten van het plaatselijke leven aan bod komen.
 
Een overzicht van de belangrijkste archiefbestanden en collecties: 

Archief van de vroeger zelfstandige deelgemeenten (begin 19de eeuw - 1976)
(Aartrijke - Loppem - Veldegem - Zedelgem)
 
Archief van de fusiegemeente Zedelgem (1977 tot nu)

 

Registers van de burgerlijke stand  (vanaf 1796)
Oudere parochieregisters zijn te consulteren op microfilm in het Rijksarchief in Brugge (adres en openingsuren).
Op www.vrijwilligersrab.be vind je ook een database met de belangrijkste gegevens uit die parochieregisters.

 

Particuliere archieven

 • fonds Vyncke
 • archief van drukkerij Ildephonse Deketelaere
 • archief van drukkerij Coeman 

Verenigingsarchieven

 • Davidsfonds Loppem
 • Verenigde Kwekers Aartrijke
 • Aartrijke Sportief
 • Kunst en Vermaak Zedelgem
 • Schuttersgilde Sint-Sebastaan Zedelgem
 • KSA Sint-Paulus Loppem
 • Chiro Sint-Xaveer Zedelgem 

Documentaire verzamelingen

 • oude foto's en prentbriefkaarten
 • historisch-topografische kaarten
 • affiches
 • bidprentjes en rouwbrieven
 • genealogische verzameling van de heemkundige kring ‘Ambacht Aertrycke’
 • Boschvogelverzameling 

Bibliotheek (40 tijdschriften, 2.200 boeken)

 • naslagwerken
 • algemene en lokale geschiedenis
 • historische hulpwetenschappen
 • archivistiek
 • genealogie
 • juridische en administratieve werken 

Thema: