Zorg voor het lokale erfgoed

De zorg voor het historische erfgoed is niet alleen een opdracht van grote steden met een roemrijk verleden. Ook eerder landelijke gemeenten met een bescheidener historisch patrimonium zoals Zedelgem hebben de plicht om de culturele erfenis van het verleden te bewaren, te koesteren, te valoriseren en door te geven aan de komende generaties.

Deze taak is toevertrouwd aan de dienst Archief en Monumentenzorg, die sinds 2006 is gevestigd in de gerestaureerde brouwerij De Leeuw. Deze dienst is belast met het archiefbeheer, de monumentenzorg en de naamgeving van straten en pleinen. Voor het beheer van het archeologisch patrimonium is onze gemeente sinds 2004 aangesloten bij Raakvlak.

Thema: