Nacht van de Duisternis

Op zaterdag 14 oktober vindt de 22ste editie van de Nacht van de Duisternis plaats. Deze campagne wil de impact van de lichtvervuiling in de kijker plaatsen door … het licht eens uit te doen. Want Vlaanderen springt niet rationeel om met verlichting. Onze openbare ruimte wordt te veel, verkeerd en te fel verlicht. We kunnen best met minder verlichting, zonder daarbij aan veiligheid in te boeten. 

Op 14 oktober dooft Zedelgem de monumentenverlichting, op vraag van initiatiefnemers Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de werkgroep Lichthinder. Deze verenigingen willen op die manier duidelijk maken dat onze openbare ruimte te veel en te fel wordt verlicht. We kunnen best met minder verlichting, zonder daarbij aan veiligheid in te boeten.

Maar ook jij kan je steentje bijdragen. Doof thuis de lichten en maak met buurtbewoners, vrienden en familie in plaats van een daguitstap, een nachtuitstap (kaarsjes en fakkels!). Stippel een leuke route uit, ga op stap en ontdek dat de wereld der donker veel verassingen in petto heeft. Herken je de grote beer? Herken je andere sterrenbeelden? Kan je vleermuizen, nachtvlinders of uilen spotten? ...

> www.nachtvandeduisternis.be