Riviercontract voor de Kerkebeek

Wil je het overstromingsrisico voor jouw woning of straat kennen? 
Heel wat Zedelgemnaars herinneren zich nog de overstromingen in 2002, 2005 en 2007. Ook recenter was er nog wateroverlast door hevige regenbuien. 
Gelukkig is er de laatste jaren al veel gedaan om het overstromingsrisico in Zedelgem te verminderen. Toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan. Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in onze gemeente? En zijn we klaar voor de toekomst?
Doe de test op de website kerkebeek.riviercontract.be en je komt te weten hoe groot de overstromingskans op jouw woonplaats is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering. 
Misschien zal je wel even schrikken. Vaak beseffen we immers niet dat er een risico is of weten we niet wat we zelf kunnen doen om schade te voorkomen.

 

 

Samen kunnen we meer
Op 6 januari 2017 ondertekenden het gemeentebestuur van Zedelgem , de stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Kerkebeek. 
Maar de overheid kan het niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… 
Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken. Met de online test op kerkebeek.riviercontract.be wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren, … om het overstromingsrisico in onze gemeente te verminderen.

Ook jij, je bedrijf of je vereniging kan de komende maanden op verschillende manieren bijdragen:

  • Kom naar het startevent op woensdag 15 februari in LDC De Braambeier om 19.00 u. Je krijgt er de kans om met de gemeente, de waterbeheerders en andere betrokkenen te overleggen en mee te denken over oplossingen.
  • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen tussen 1 mei en 30 juni op kerkebeek.riviercontract.be
    Daarbij wordt ook gekeken naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.
  • Ga in het najaar zelf aan de slag met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties. 
  • Kom op het einde van 2017 naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

Op het einde van het traject leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Kerkebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het overstromingsrisico in de vallei van de Kerkebeek te verminderen, zodat we vooral kunnen genieten van het water.

 

Meer weten? 
Surf naar kerkebeek.riviercontract.be. Daar vind je steeds alle informatie en nieuws over het project terug. Via de website kan je je ook inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.