Schade aan landbouwteelten door droogte

droogte

Update 18/07/2017

De Minister heeft op 18 juli de procedure opgestart om de uitzonderlijke droogte voor de periode april, mei en juni te erkennen als landbouwramp. 
De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan.

Landbouwers die schade aan teelten hebben geleden moeten zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen teelten/percelen zich bevinden. 
De gemeente zorgt ervoor dat  een schattingscommissie ter plaatse komt voor de schadevaststelling.Het gewas moet zichtbaar zijn en moet te schatten zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De weersomstandigheden van de voorbije maanden zijn zeer uitzonderlijk. Een periode van extreme droogte en hoge temperaturen had heel wat invloed op de landbouwgewassen. Er wordt geadviseerd dat de landbouwers preventief de opgelopen schade laten vaststellen door de schattingscommissie. Verzamel daarnaast zoveel mogelijk bewijsstukken: facturen van gemaakte kosten, foto’s van de schade, schriftelijke vaststellingen van teeltbegeleiders, enz. Deze procedure biedt geen garanties op een schadevergoeding. Het zorgt er wel voor dat je voorzien bent van goed bewijsmateriaal. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de Vlaamse Regering hierover zal beslissen en of er een schadevergoeding zal uitbetaald worden door het rampenfonds.  

Afspraak met de schattingscommissie:

Wanneer?

  • Het beste moment is net voor het oogsten/rooien of verwijderen van de teelt. Het gewas moet zichtbaar zijn en moet te schatten zijn.

Hoe maak ik een afspraak met de schattingscommissie?

  • Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina of op www.zedelgem.be onder ‘Ondernemen’ – ‘Landbouw’ of vraag het aanvraagformulier op bij de milieudienst (050/228.225).
  • Dien dit aanvraagformulier in op de milieudienst in het gemeentehuis van Zedelgem. Je kan dit formulier ook per mail indienen, enkel na telefonische afspraak met de milieudienst (050/8288.225).

Doe zeker een melding als je nu al vermoedt dat een teelt dreigt te mislukken. Op basis van de binnengekomen meldingen kunnen de gemeentediensten namelijk ook de vragen van overheidswege correct beantwoorden. Onder meer m.b.t. het aantal te verwachten schadedossiers of hoeveel schade welke gewassen hebben opgelopen. Op die manier vergroten we de kans op tussenkomst van het rampenfonds.

 

 

Gerelateerd(e) document(en):