JMA wordt DKO

Vanaf september 2018 wil de gemeente haar Jeugd- en Muzische Ateliers (JMA) geleidelijk omvormen tot Deeltijds KunstOnderwijs. Daarom besliste de gemeenteraad om samen met de KunstAcademie van Torhout in zee te gaan en een aanvraag in te dienen bij Deeltijds KunstOnderwijs Vlaanderen. Omdat de gemeente niet zelf een kunstacademie kan oprichten, moet ze een filiaal worden van een kunstacademie van een andere gemeente. Zedelgem koos voor Torhout, vooral omdat de visies van zowel DKO Torhout als de werking van het JMA Zedelgem nauw bij elkaar aansluiten op vlak van kwaliteit, breed aanbod en laagdrempeligheid. Dit betekent dat DKO Zedelgem even toegankelijk en bereikbaar blijft omdat de werking verder kan plaatsvinden in de verschillende deelgemeenten en er een vast aanspreekpunt blijft binnen de jeugddienst.

De samenwerking biedt heel wat voordelen voor de leerlingen. Het DKO valt onder het Ministerie van Onderwijs, waardoor we gesubsidieerd worden en er een lagere deelnameprijs kan bepaald worden. Daarnaast wordt het aanbod uitgebreid met dans, zang en enkele instrumenten zoals o.a. accordeon, cello, contrabas en trombone.  Er wordt instrumentenverhuur voorzien en je kan al een instrument kiezen vanaf je eerste jaar les bij DKO. De directie en de pedagogische omkadering van de kunstacademie van Torhout dragen bij tot een kwalitatief kunstonderwijs.
We willen vooral voortbouwen op de kwaliteit van het JMA door haar eigenheid te behouden. Lokale evenementen zoals kerstconcerten blijven dan ook bestaan. 

De overstap gebeurt geleidelijk aan en jaar per jaar. Dit wil zeggen dat wie vanaf september 2018 instapt, les zal volgen aan het DKO. Leerlingen die dan al les volgen in het JMA, blijven leerling bij het JMA tot hun traject doorlopen is.

Het gemeentebestuur is de trekkers en het personeel van JMA De Harp zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet en sterke dienstverlening aan de inwoners en wil hen hiervoor uitdrukkelijk bedanken.