Infovergadering beheer- en onthaalplan Vloethemveld

Al enkele jaren werken het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeenten Jabbeke en Zedelgem samen aan de ontwikkeling van het Vloethemveld.

Begin dit jaar zijn we gestart met de opmaak van een beheer- en onthaalplan. Dat plan omvat drie delen: een beheerplan voor het beschermde landschap Vloethemveld, een onthaalplan voor het Vloethemveld en een herbestemmingsplan voor de gebouwen en kunstwerken van het voormalige militair domein.

Het aangestelde consortium van studiebureaus hebben alle landschaps- en erfgoedelementen van het beschermde landschap Vloethemveld geïnventariseerd. Op deze infovergadering krijg je meer info over wat een beheerplan is en waarom een beheerplan wordt opgemaakt voor het volledige beschermde landschap. 

We lichten ook een tipje van de sluier op over de toekomstige recreatie en het toekomstige onthaal in het Vloethemveld en geven we aan welke gebouwen en kunstwerken in de toekomst een andere functie zullen krijgen.

 

 

Dinsdag 21 november van 19.30 tot 21.30 u.
Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten (POV)
Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem (in het cafetaria)