Publieke laadpaal elektrische wagens

Op het Pater Amaat Vynckeplein in Zedelgem is een laadpaal voor elektrische voertuigen in gebruik genomen.

Elektrische voertuigen zijn de toekomst. De Vlaamse regering wil de aanschaf en het gebruik van elektrische wagens aanmoedigen. Omdat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het werk, werd het Vlaams actieplan 'Clean Power for Transport' opgemaakt waar onder andere het engagement in geformuleerd werd om tegen 2020 in Vlaanderen 3.700 laadpalen beschikbaar te stellen. 
In samenwerking met Eandis zullen tegen 2020 in Zedelgem, naast de laadpaal op het P.A. Vynckeplein nog 3 bijkomende publieke laadpalen gerealiseerd worden.

Elektrische voertuigen worden voor het grootste deel thuis opgeladen, maar de publieke laadpalen zijn een belangrijke aanvulling. Ze zorgen ervoor dat bewoners of bezoekers van de gemeente hun voertuig kunnen opladen. 
De locaties worden gekozen in functie van de uitbouw van een basisnetwerk. In elke deelgemeente zal een locatie gekozen worden. 

Laadpaal op verzoek
Wanneer je de aankoop van een elektrisch voertuig overweegt maar geen mogelijkheid tot thuis opladen hebt, kan je een online aanvraag voor de plaatsing van een laadpaal in je buurt indienen bij Eandis.

Elektrische mobiliteit draagt bij tot een schonere luchtkwaliteit. Het gebruik van groene stroom is uiteraard een must. De transitie naar een schonere mobiliteit is intussen volop bezig, op lange termijn wordt gestreefd naar wagens vrij van het verbruik van fossiele brandstoffen.

> overzicht laadpalen in Vlaanderen 
> de oplaad-app 'smoov' 

 

Gerelateerd(e) document(en):