Identiteit

Nieuwsflash

Aangifte van geboorte

Bij de geboorte van je baby moet je aangifte doen bij de burgerlijke stand van de plaats van geboorte.

Aangifte van overlijden

Als er in je naaste omgeving iemand overlijdt, verwittig je onmiddellijk een geneesheer, die het overlijden vaststelt. Als het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden, dient de politie of rijkswacht te worden verwittigd om de nodige vaststelling te doen.

Adreswijziging

Iedereen die zijn hoofdverblijfplaats wil overbrengen naar een andere gemeente, moet dit aangeven bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij zich gaat vestigen.

Hernummeringen

Door de vele nieuwe verkavelingen en de bouw van nieuwe woningen in groot-Zedelgem zullen in de toekomst heel wat straten hernummerd worden. Ook in het verleden werden reeds heel wat straten hernummerd.

Kids-ID

Het kartonnen identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar werd vervangen door een elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen, de kids-ID.

Orgaandonatie

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.

Reispas (paspoort)

Om naar bepaalde bestemmingen te reizen moet je een reispas of 'paspoort' aanvragen.

Rijbewijs

De aanvraag gebeurt in het gemeentehuis of in één van de deelgemeenten. Het rijbewijs wordt binnen de 4 werkdagen na de aanvraag afgeleverd.

Uittreksel uit het strafregister

Een werkgever, vereniging of organisatie kan een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij de vereniging/organisatie. Dit kan je bekomen bij de dienst burgerzaken.

Uittreksels van akten

De registers van de burgerlijke stand zijn openbaar, maar met beperkingen geregeld in artikel 45 van het burgerlijke wetboek en in artikel 3 van de archiefwet van 24 juni 1955. De privacy van de burger wordt hier beschermd.
Abonneren op Identiteit