Landbouw

Aanvraag nieuwe milieuvergunning

Normaal moet een exploitant een nieuwe milieuvergunning aanvragen tussen de achttiende en de twaalfde maand voor de vergunning verstrijkt. Door een beslissing van de Vlaamse Overheid kunnen aanvragen voor nieuwe milieuvergunningen tot 48 maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning worden ingediend, op voorwaarde dat de vergunning ten laatste op 1 september 2011 afloopt.

Boeren op een kruispunt

Vzw Boeren op een Kruispunt is opgericht om boeren en tuinders in moeilijkheden te ondersteunen.

Dierenhinder

In dit luik kan je de brochure 'Pest dat dier mij?' raadplegen en krijg je informatie over de opmars van bruine ratten (met preventietips) en het meldpunt everzwijnen.

Landbouwaanspreekpunt

Onder impuls van de provincie is in elke gemeente een landbouwaanspreekpunt aangeduid. In Zedelgem wordt deze taak opgenomen door de milieu-ambtenaar.
Eén van de taken in dit kader is de bijeenroeping van de landbouwcommissie voor vaststelling van schade aan teelten.

Abonneren op Landbouw