Nutsvoorzieningen

Dienst Openbare werken

De dienst openbare werken staat in voor kleine onderhoudswerken aan het openbaar domein zoals het herstellen van voetpaden en wegen, het herstellen van kapotgereden straatmeubilair of verkeerstekens

Eandis

Eandis verzekert als exploitatiemaatschappij zelfstandig en in eigen beheer de volledige ondersteuning van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders . Het bedrijf staat met 3.200 medewerkers in voor onder meer de distributienetten elektriciteit en aardgas, de openbare verlichting, de aansluitingen, het verzamelen van de verbruiksgegevens, de uitvoering van de sociale openbaredienstverplichtingen, de promotie van rationeel energiegebruik en het beheer van diverse data.

Straatlampentelefoon

Voor meldingen omtrent defecte straatverlichting verwijzen we je graag door naar de straatlampentelefoon. Je belt gratis het nummer 0800/6 35 35, 7 dagen per week, 24 u. op 24 u., of je vult een formulier in op www.straatlampen.be.

Abonneren op Nutsvoorzieningen