Overlijden

Aangifte van overlijden

Als er in je naaste omgeving iemand overlijdt, verwittig je onmiddellijk een geneesheer, die het overlijden vaststelt. Als het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden, dient de politie of rijkswacht te worden verwittigd om de nodige vaststelling te doen.

Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan tijdens zijn/haar leven vrijwillig de wijze van teraardebestelling laten registreren in het gemeentehuis of in één van de deelgemeenten.

Wilsverklaring euthanasie

Sinds 1 september 2008 kan de wilsverklaring betreffende euthanasie worden geregistreerd bij de dienst burgerzaken. Je kan hiervoor terecht in het gemeentehuis in Zedelgem of bij de deelgemeenten.
Abonneren op Overlijden