Ruimtelijke ordening

Gecoro

Elke gemeente is decretaal verplicht om een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) te installeren, die zich buigt over alles wat te maken heeft met stedenbouw en ruimtelijke ordening vb. de advisering van het structuurplan.

Hernummeringen

Door de vele nieuwe verkavelingen en de bouw van nieuwe woningen in groot-Zedelgem zullen in de toekomst heel wat straten hernummerd worden. Ook in het verleden werden reeds heel wat straten hernummerd.

Abonneren op Ruimtelijke ordening