Vergunningen

Opvolging dossiers of vergunningsaanvragen

Voor de opvolging van dossiers of vergunningsaanvragen die lopende zijn bij andere gemeentediensten, kunnen ondernemers/handelaars ook altijd aankloppen bij het ondernemersloket (milieuvergunning, vergunning ruimtelijke planning,…).

Taxidecreet

Uitbaters van een taxibedrijf of een bedrijf gespecialiseerd in de dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moeten over een vergunning beschikken.

Verplichte wekelijkse rustdag

Op kermisdagen, feestdagen of andere specifieke opendeurdagen zijn handelszaken soms open die gewoonlijk op deze dagen gesloten zijn.

Abonneren op Vergunningen