Verkeer

Bewonersparkeren

Een blauwe zone in de buurt kan voor de buurtbewoners hinderlijk zijn. Daarom zijn er sinds kort enkele straten in de gemeente omgevormd tot 'zone bewonersparkeren'.

Dienst Openbare werken

De dienst openbare werken staat in voor kleine onderhoudswerken aan het openbaar domein zoals het herstellen van voetpaden en wegen, het herstellen van kapotgereden straatmeubilair of verkeerstekens

Mobiliteitsplan

In het mobiliteitsplan gaat specifieke aandacht uit naar de wegcategorisering, parkeren, fietsbeleid en openbaar vervoer. Het mobiliteitsplan van Zedelgem werd door de GR definitief goedgekeurd op 28 juni 2012.

Parkeren in Zedelgem Dorp

In het centrum van Zedelgem kan je op drie locaties langparkeren. Op andere plaatsen is een blauwe zone-reglementering van toepassing.

Signalisatiemachtiging

Een aanpassing van de verkeersmaatregelen moet telkens gemeld worden aan het gemeentebestuur. Dit kan het geval zijn bij een manifestatie of bij werken op de openbare weg. Zo kan de veiligheid van de weggebruiker en het normale verloop van het verkeer gegarandeerd worden.

Tijdelijk politiereglement

Het houden van een manifestatie op de openbare weg moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van Zedelgem. Indien deze manifestatie (of een andere gelegenheid) een wijziging van het algemene politiereglement tot gevolg heeft, moet een tijdelijk politiereglement opgesteld worden om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen.

Trage wegen

Wegen bestemd voor fietsers en voetgangers in kaart gebracht.

Verkeerscommissie

Het gemeentebestuur wil alle middelen inschakelen om een veilig en leefbaar verkeer te stimuleren. Hiervoor werd de gemeentelijke verkeerscommissie opgericht, die een zestal keer per jaar samenkomt.

Verkeersveiligheid en onderwijs

In een schoolomgeving is de veiligheid van de zwakke weggebruikers priortitair: de voetganger komt op de eerste plaats, dan de fietser, het openbaar vervoer en dan pas de auto. Ook bij de herinrichting van schoolomgevingen wordt hierbij rekening gehouden.

Abonneren op Verkeer